Przygotowanie plików

Poniższe pliki opisują w jaki sposób przygotować prace do wydruku

Przygotowanie pliku

Etykieta peel-off

Etykieta peel&read