Polityka Prywatności

 

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

 

1. MD Labels spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kaliszu (62-800) przy ul. Chocimskiej 2 (dalej „My”, „MD Labels” albo „Spółka”) jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dla ułatwienia, dalej będziemy posługiwali się skrótem „ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi. Oznacza to, że MD Labels ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.

2. W przypadku pytań lub wątpliwości, co do tego, jak chronione są Twoje dane osobowe przez MD Labels, skontaktuj się z MD Labels za pomocą email na adres: biuro@mdlabels.pl lub z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Grzegorz Polak, z którym możesz się skontaktować w drodze mailowej biuro@gpkp.pl, telefonicznej +48 725 439 290 lub listownej Głowacz Polak Kancelaria Prawna sp. z o. o. Plac Kardynała Wyszyńskiego 1, 26-400 Przysucha.

3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).

4. Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez MD Labels w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.mdlabels.pl oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak przeglądanie oferty i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług MD Labels. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, na przykład ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz przepisom prawa polskiego.

5. Korzystanie przez Ciebie ze strony www.mdlabels.pl, lub korzystanie z powiązanych z nią usług i narzędzi, możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu MD Labels.

 

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MD LABELS, W TYM ICH POZYSKIWANIE I PRZECHOWYWANIE

Poniżej opisaliśmy najczęściej występujące działania na danych osobowych Użytkowników, czyli również na Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z usług MD Labels.

1. Dane Konta i dane profilowe: utworzenie Konta przez Użytkownika może wymagać podania informacji identyfikujących Użytkownika, w tym jego danych kontaktowych. Takie dane mogą obejmować np. imię i nazwisko Użytkownika, jego adres email oraz adres korespondencyjny. Zgodnie z dokonanym przez siebie wyborem, Użytkownicy mają możliwość utworzenia w ramach Konta profilu, który zawierać może także inne dane, na przykład lokalizację Użytkownika, jego imię i nazwisko, numer telefonu. W przypadku logowania się do mdlabels.pl za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej oferowanej przez podmioty, nad którymi MD Labels nie posiada żadnej kontroli, np. Facebook Connect, MD Labels w ramach platformy www.mdlabels.pl pozyskuje dane wyłącznie w postaci adresu e-mail Użytkownika i tylko na potrzeby takiego logowania.

2. Transakcje: MD Labels w ramach platformy www.mdlabels.pl może przetwarzać (na przykład przechowywać, albo analizować) informacje stanowiące dane osobowe Użytkownika, w celu realizacji zamówienia.

3. Obsługa Użytkownika: MD Labels w ramach platformy www.mdlabels.pl, może gromadzić i w inny sposób przetwarzać (np. przechowywać czy analizować) dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi Użytkownika. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z Użytkownikiem (np. udzielenia odpowiedzi na zadane przez niego pytania), ale też do zrealizowania jego prośby. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika. Jeżeli będzie to dozwolone na gruncie obowiązujących przepisów prawa, MD Labels będzie także uprawnione do pozyskiwania (i przetwarzania w inny sposób, na przykład przechowywania) innych danych osobowych dotyczących komunikacji z Użytkownikami, np. informacji o prośbach o wsparcie lub informacji zwrotnych ze strony Użytkowników.

4. Formularz kontaktowy: MD Labels w ramach platformy Spółki może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z MD Labels za pośrednictwem dostępnych narzędzi, w tym formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.mdlabels.pl. Dane te są niezbędne do umożliwienia nam kontaktu z Użytkownikami, w celach związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem platformy Spółki, na przykład w związku z realizacją zamówień dokonywanych w serwisie www.mdlabels.pl.

5. Dane gromadzone przez stronę WWW i urządzenia mobilne: Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes Spółki lub podmiotów trzecich (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Użytkowników), MD Labels jest uprawnione do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników. Takie dane mogą obejmować np. adres IP (czyli adres, z którego korzysta urządzenie Użytkownika wykorzystywane do dostępu do platformy www.mdlabels.pl), parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik (dzięki czemu możemy poprawić np. jakość świadczonych przez nas usług), przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej www.mdlabels.pl ub usług podmiotów zewnętrznych.

6. Uzupełnianie pozyskanych danych: MD Labels jest uprawnione do uzupełniania posiadanych informacji o Użytkownikach o dane uzyskane zgodnie z prawem (na przykład wtedy, gdy Użytkownik wyraził na to zgodę) od partnerów biznesowych i podmiotów zewnętrznych.

7. Ankiety: Dodatkowo i tylko za zgodą Użytkownika, okazjonalnie, w drodze ankiet, przesyłanych Użytkownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnianych bezpośrednio na stronie www.mdlabels.pl, MD Labels zbiera od Użytkowników dane demograficzne i profilowe. Dane te mogą obejmować na przykład wiek i płeć. Dane te wykorzystywane są do badania preferencji Użytkowników i dostosowywania oferty MD Labels do ich oczekiwań, jak również służą do analiz statystycznych. Udzielenie zgody na otrzymanie ankiety, jak też jej wypełnienie i odesłanie do MD Labels jest zawsze dobrowolne, a Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet w taki sam sposób, w jaki zgodził się na ich otrzymanie.

8. Konkursy: Od czasu do czasu MD Labels organizuje konkursy. Dane osobowe Użytkowników (np. dane niezbędne do kontaktu), którzy wezmą udział w konkursie, mogą być wykorzystywane przez Spółkę do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie.

9. Akcje promocyjne: Okazjonalnie MD Labels organizuje akcje promocyjne. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy dobrowolnie wezmą udział w akcjach promocyjnych, są przetwarzane przez MD Labels zgodnie z przepisami prawa i w celach związanych z promocją. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach w taki sam sposób, w jaki przystąpił do konkursu lub promocji.

 

III. ADRES IP, PLIKI COOKIES

1. MD Labels może gromadzić w ramach usług platformy Spółki dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu).

2. W trakcie obecności w naszym Serwisie internetowym (zwanym dalej „Serwisem”) zbierane są informacje, które pozwalają zidentyfikować urządzenie Użytkownika oraz odpowiednią przeglądarkę internetową (lub ewentualne urządzenia mobilne używane przez Użytkownika do poruszania się po Internecie). Identyfikacja odbywa się dzięki instalacji prostych plików tekstowych zwanych „Cookie” oraz zbliżone sposoby informatyczne (dla celów tego dokumentu wspólnie określane jako „Cookies”).

Pliki Cookies zapisywane na urządzeniu Użytkownika po wejściu do Serwisu dzielą się na kilka typów:

1. Niezbędne Cookie pomagają w korzystaniu ze strony internetowej poprzez udostępnienie podstawowych funkcji, takich jak nawigacja po stronie i dostęp do zabezpieczonych obszarów witryny. Strona internetowa nie może działać poprawnie bez tych plików cookie. Przykładowy Niezbędny plik Cookie – CookieConsent.

2. Cookies Techniczne (Preferencji): są ściśle związane z poruszaniem się po stronach Serwisu i zapewniają wygodne korzystanie z niego. Umożliwiają, między innymi, śledzenie wyborów Użytkownika (wykorzystywana przeglądarka, rozmiar czcionki, itp.), rozpoznać komputer lub urządzenie mobilne, w przypadku nowego połączenia i zarządzać sesją przeglądania (pozwalając zachować aktywne połączenie w strefie zabezpieczonej hasłem w czasie całej sesji internetowej). Wykorzystuje się je także do analiz zbiorczych, aby poprawić jakość usług oraz dostępność Serwisu dla użytkowników. Przykładowe Cookie Techniczne – __lc.visitor_id.

3. Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielom witryn zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcje z witrynami, zbierając je i raportując. Są to Cookies dostarczane przez podmioty trzecie (za zgodą MD Labels sp. z o. o. sp. k.). Do tej kategorii zalicza się Cookies Google Analytics, używane do zbierania statystyk, zbiorczo i anonimowo, żeby analizować wizyty oraz poruszanie się po stronach Serwisu przez użytkowników. Przykładowe Cookie Statystyczne – __utma.

4. Pliki Cookies Marketingowe – cookies podmiotów trzecich instalowane w celach marketingowych: są to Cookies instalowane za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie za zgodą MD Labels sp. z o. o. sp. k., aby móc wysyłać użytkownikom spersonalizowane reklamy, zgodnie z ich preferencjami, według informacji związanych z odwiedzanymi stronami (np. wizytą na stronach tej Witryny lub innych, które używają tych samych Cookies) – np. Facebook, Google Analytics, Doubleclick. Przykładowe Cookie Marketingowe – collect.

 

TREŚCI UDOSTĘPNIANIE POPRZEZ SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE

Nasz Serwis zawiera funkcje udostępniania treści poprzez sieci społecznościowe. Jego. Administrator Serwisu może zbierać informacje, takie jak używany adres IP, czy też strony odwiedzane lub zapisane w plikach Cookies. Gromadzenie tych informacji jest określone w politykach prywatności podmiotów, które umożliwiają takie funkcje. Więcej informacji na temat dokonywanego przetwarzania danych, wyłączania i/lub usuwania tych plików cookie, można znaleźć pod poniższymi linkami:

1. Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy

2. Google i Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=it
Jak wyłączyć i/lub usunąć pliki Cookies Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę, tak, aby wyłączyć automatyczne zapisywanie Cookies lub usunąć ze swojego komputera lub urządzenia mobilnego wszystkie zapisane pliki Cookies. Metoda wyłączenia zapisu Cookies różni się w zależności od przeglądarki. Poniżej znajdują się linki do stron najpopularniejszych przeglądarek z instrukcjami sposobu wyłączenia zapisu Cookie:

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/topic/7189049?hl=pl&ref_topic=2373957&visit_id=1-636624867778620009-974221249&rd=1

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-Cookies#ie=ie-11-win-7

Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
UWAGA: Wyłączenie i/lub usunięcie technicznych plików cookie może spowodować utrudnienia podczas korzystania z Serwisu.

 

TECHNICZNE PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH

Nasz Serwis używa plików Cookies podmiotów trzecich. Aby uzyskać więcej informacji lub zablokować te Cookies, zapoznaj się proszę z rozdziałem na temat plików Cookies w witrynach podmiotów trzecich, wymienionych poniżej.

1. Google Analytics – https://policies.google.com/technologies/types?hl=pL

2. Youtube – https://policies.google.com/privacy?hl=pl
Jak wyłączyć i/lub usunąć pliki Cookies stron trzecich dotyczących profilowania w celach marketingowych

 

Przy pierwszej wizycie w naszym Serwisie z komputera lub urządzenia mobilnego, wyświetlana jest krótka informacja na temat wykorzystania plików Cookies w postaci pojawiającego się na stronie paska z informacją. Zamknięcie paska lub kontynuowanie korzystania z Serwisu czy też wejście do dowolnego elementu zewnętrznego poza paskiem, jest równoznaczne z udzieleniem zgody na pobrania zewnętrznych plików profilowania Cookies
Na pasku znajduje się link do tej strony, za pomocą którego można uzyskać więcej informacji i wyłączyć pliki cookie podmiotów trzecich służące do profilowania w celach marketingowych.

W obu przypadkach (tj. w przypadku udzielenia zgody, jak i w przypadku odmowy na użycie plików Cookies służących do profilowania) zostaną umieszczone na komputerze lub urządzeniu przenośnym, za pomocą których korzystają one z Internetu, techniczne Cookies, w celu przechowywania pliku świadczącego o udzieleniu zgody, bądź odmowie. Wskazane techniczne pliki Cookies pozostają na komputerze użytkownika lub urządzeniu przenośnym przez okres 12 miesięcy od daty ich instalacji, o ile nie zostaną usunięte ręcznie.

W każdej chwili można odwołać udzieloną wcześniej zgodę na instalację zewnętrznych plików Cookies służących do profilowania, wchodząc do następującej sekcji „Zarządzanie preferencjami dotyczącymi plików Cookies podmiotów trzecich służących do profilowania w celach marketingowych”.

Nawet w tym przypadku zostanie zainstalowany na komputerze lub urządzeniu przenośnym służącym do korzystania z Internetu techniczny plik Cookie przechowujący udzielenie rezygnacji. Ten plik Cookie wyłącza, ale nie usuwa wcześniej zainstalowanych technicznych Cookies, ani zewnętrznych Cookies służących profilowaniu, które, jeśli nie zostaną usunięte ręcznie, pozostaną na komputerze Użytkownika lub urządzeniu przenośnym do ostatecznego upływu terminu określonego przez właściciela cookie. Jeśli Użytkownik chce usunąć także wcześniej zainstalowane techniczne pliki Cookies oraz te zewnętrzne, służące do profilowania, może dokonać tego samodzielnie za pomocą specjalnej funkcji swojej przeglądarki.

Metoda rezygnacji różni się w zależności od przeglądarki używanej w celu korzystania z Internetu.

Zarządzanie preferencjami dotyczącymi plików Cookies podmiotów trzecich służących do profilowania w celach marketingowych

Poniżej można wyrazić zgodę na korzystanie z zewnętrznych plików Cookie służących do profilowania w celach marketingowych zainstalowanych za pośrednictwem naszego Serwisu, lub zobaczyć wcześniej dokonany wybór, a także zmienić decyzję o zgodzie w każdej chwili.

Cookies podmiotów trzecich służących do profilowania w celach marketingowych:

1. AdWords – https://www.google.it/policies/privacy/partners/

2. Facebook
MD LAbels sp. z o. o. sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niepoprawne działanie witryn podmiotów trzecich wymienionych powyżej.

 

IV. WYKORZYSTANIE ZGROMADZONYCH DANYCH

3. MD Labels przetwarza (np. zbiera, przechowuje, analizuje itp.) dane osobowe Użytkowników na www.mdlabels.pl w następujących celach i w oparciu na następujące podstawy prawne:

I. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów takich jak:

a) udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy;
c) prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług www.mdlabels.pl;
d) rozpatrzenia nadesłanej przez Użytkownika aplikacji o pracę i ewentualnego przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego;
e) organizacji i przeprowadzania konkursów.

 

II. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. w celu wykonania zawartej z Tobą umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy takich jak:

a) realizacji oferowanych usług;
b) zapewnianie obsługi Konta i transakcji Użytkownika, w tym rozwiązywanie problemów technicznych;
c) zakładanie i zarządzanie Kontem Użytkownika;
d) umożliwienie pełnego korzystania ze strony www.mdlabels.pl, w tym dokonywania transakcji na www.mdlabels.pl
e) realizacja umów w ramach sprzedaży własnej prowadzonej przez MD Labels wyłącznie w zakresie danych uzyskanych w związku z zawarciem przedmiotowych umów.

 

III. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze takich jak:

a) wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych.

 

IV. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora takich jak:

a) kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;
b) przeprowadzanie badań i analiz strony www.mdlabels.pl między innymi pod kątem funkcjonowania platformy, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
c) dostosowywanie kategorii ofert i poszczególnych ofert we właściwościach strony www.mdlabels.pl;
d) zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu www.mdlabels.pl oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
e) obsługa reklamacji na stronie www.mdlabels.pl;
f) organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Użytkownicy mogą wziąć udział;
g) zapewnienie obsługi usług płatniczych, wykonania płatności prowizji z tytułu transakcji na stronie www.mdlabels.pl, windykacja należności;
h) prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
i) statystycznych;
j) archiwizacyjnych.

 

4. MD Labels jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych na stronie www.mdlabels.pl danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.

 

V. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

1. Jeżeli będzie to zgodne ze zgodą Użytkownika albo uzasadnionym interesem MD Labels, Spółka może udostępniać dane osobowe Użytkowników innym serwisom internetowym prowadzonym przez MD Labels. W takim przypadku każdy z Użytkowników, którego dane osobowe zostały udostępnione, zostanie o tym szczegółowo poinformowany.

2. MD Labels nie przekazuje podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba że zachodzi jedna z następujących okoliczności:

3. MD Labels może współpracować z podmiotami trzecimi (np. Partnerami realizującymi usługę, wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych, albo usług analitycznych) w celu świadczenia nam usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników we własnym imieniu (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby MD Labels), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki Prywatności;

3. MD Labels może udostępniać dane osobowe Użytkowników organom publicznym wspierającym MD Labels w walce z oszustwami i nadużyciami w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi możliwych naruszeń prawa lub w zwalczaniem innych ewentualnych naruszeń Regulaminu MD Labels.

4. W ramach przyjętej Polityki Prywatności MD Labels zobowiązuje się nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia całego majątku lub znacznej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na Kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach www.mdlabels.pl.

4. W ramach przyjętej Polityki Prywatności MD Labels zobowiązuje się nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia całego majątku lub znacznej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na Kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach www.mdlabels.pl.

5. MD Labels może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez MD Labels.

 

VI. METODY KONTROLI PO STRONIE UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik, który skorzysta z prawa sprzeciwu przyznanego mu ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych powinien wylogować się ze wszystkich urządzeń i usunąć z nich pliki cookies (w niektórych przypadkach proces może zająć nawet do 48 godzin).

2. Wybór podmiotów zewnętrznych: Niektóre podmioty zewnętrzne, które świadczą swoje usługi na stronie www.mdlabels.pl, w tym Google Adwords, umożliwiają Użytkownikom dokonanie wyboru co do wycofania zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Użytkownika.

3. Pliki cookies: Większość znanych przeglądarek desktopowych i mobilnych (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie Użytkownika. Należy zauważyć jednak, że wyłączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies” w odniesieniu do domen pierwszej kategorii (odwiedzane strony internetowe) i pozostałych domen (strony innych firm nie odwiedzane bezpośrednio) może skutkować w niektórych przypadkach ograniczeniem funkcjonalności stron.

4. W przypadku, gdy MD Labels występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem e-mail i innych) osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo jej cofnięcia. W tym celu należy: wysłać e-mail na adres: biuro@mdlabels.pl wpisując w tytule słowo „rezygnacja”, i poinformować o cofnięciu zgody, kliknąć na link powodujący cofnięcie zgody umieszczony w treści informacji handlowej lub wysłać pisemną informację o cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej na adres MD Labels sp. z o. o. sp. k. ul. Chocimska 2, 62-800 Kalisz.

5. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

 

VII. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez MD Labels:

a) Prawo dostępu do swoich Danych Osobowych,
b) Prawo do sprostowania przetwarzanych danych,
c) Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) Prawo do przenoszenia danych,
f) Prawo do wyrażenia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych,
g) Prawo do niepodlegania decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

2. Realizacja każdego z powyższych praw następuje na wniosek Użytkownika. MD Labels rozpatruje przesłany wniosek i przesyła odpowiedź w ciągu 1 miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku.

3. W ramach praw Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie danych osobowych dla celów, które wymagają zgody, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie ma wpływu na legalne wykorzystanie danych osobowych w działaniach dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W ramach prawa dostępu, Użytkownik jest uprawniony do pozyskania następujących informacji, w formie kopii:

a) Cele przetwarzania Danych Osobowych;
b) Kategorie Danych Osobowych – jakie dane przetwarzamy, np. imię, nazwisko, numer telefonu;
c) Informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych – komu (osobie, firmie, instytucji) dane mogą być przekazane;
d) Informacje o prawie do żądania od MD Labels sprostowania danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu na określone przetwarzanie danych;
e) Informacje o możliwości wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
f) Informacje o źródle danych, jeśli dane nie zostały pozyskane bezpośrednio od Użytkownika – wskazanie osoby lub firmy albo instytucji, która przekazała dane osobowe;
g) Na temat stosowania profilowania: na jakich zasadach jest podejmowane, jakie mogą być konsekwencje profilowania dla Użytkownika.

 

5. MD Labels informuje jednocześnie, że każda kolejna kopia danych osobowych może wiązać się z opłatą wynikającą z kosztów poniesionych w związku ze stworzeniem kolejnej kopii danych osobowych.

6. MD Labels zastrzega, że ma możliwość zarówno nieudzielenia odpowiedzi na wniosek, jak i udzielenia odpowiedzi w terminie późniejszym niż podany w pkt. 2 (do dwóch miesięcy) z uwagi na liczbę zapytań lub skomplikowany charakter przesłanego zapytania. Przez skomplikowany charakter rozumiemy konieczność zestawienia Danych z wielu systemów informatycznych lub potrzebę konsultacji z więcej niż jedną osobą z działu lub działów w celu uzyskania informacji będących przedmiotem wniosku. W obu powyższych sytuacjach MD Labels zobowiązuje się do poinformowania Użytkownika o tym fakcie podając za każdym razem uzasadnienie.

VIII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Jeśli rejestrujesz się w naszym sklepie internetowym – Twoje dane przechowujemy przez okres, przez jaki jesteś zarejestrowany/zapisany, do czasu wyrejestrowania się z sklepu. Dzięki przechowywaniu Twoich danych, możemy zapewniać Ci dostęp do konta w naszym sklepie internetowym. Po ww. okresie Twoje dane będziemy przechowywać dlatego, że zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych musimy być gotowi rozliczyć się z przetwarzania Twoich danych osobowych. Twoje dane będziemy przechowywać również przez okres przedawnienia Twoich roszczeń, jednak łącznie nie dłużej niż do końca roku, w którym upłynie 6 lat od powstania Twoich roszczeń. Przechowywanie Twoich danych służy

2. Co do zasady, dane osobowe zebrane w celu zawarcia i realizacji umowy przetwarzane są przez okres konieczny do wykonania obowiązków wynikających z tej umowy, chyba że regulacje prawne, w szczególności rachunkowe lub podatkowe, obligują Administratora do przetwarzania danych osobowych przez dłuższy okres i/lub do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, który wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – w zależności od tego, który z ww. okresów jest dłuższy. Wyżej wskazane okresy przetwarzania danych mogą ulec odpowiedniemu, niezbędnemu wydłużeniu, w przypadku roszczeń i postępowań, np. sądowych – o czas trwania tych postępowań oraz ich rozliczenia.

3. Jeśli zadałeś nam pytanie i nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem sklepu internetowego, Twoje dane przechowujemy przez czas niezbędny dla udzielenia niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi. Dzięki przechowywaniu Twoich danych, możemy w możliwie najlepszy sposób odpowiedzieć na Twoje pytanie

4. Dane o sposobie korzystania przez Ciebie z naszego sklepu (pozyskane za pośrednictwem plików cookies) przetwarzamy przez okres ważności danego pliku cookie lub do czasu jego usunięcia przez Ciebie. Dane przetwarzane w naszej bazie marketingowej przechowujemy przez cały okres, kiedy jesteś naszym klientem oraz później przez okres 5 lat licząc od czasu kiedy przestałeś być naszym klientem (zaprzestałeś korzystać z naszych usług oraz dokonywać zakupów w naszych sklepach). Dzięki przechowywaniu Twoich danych, możemy promować nasze produkty i usługi, prezentować na naszej stronie oferty oraz promocje dopasowane do Twoich zainteresowań, a także zapewnić Ci korzystanie ze sklepu internetowego w możliwie najłatwiejszy oraz najbardziej bezpieczny i przystępny sposób.

IX. BEZPIECZEŃSTWO

Wszystkie zbierane przez MD Labels dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z MD Labels, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez MD Labels wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

X. ZMIANA POSTANOWIEŃ

W razie konieczności MD Labels może zmienić postanowienia niniejszej Polityki Prywatności.

XI. DANE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące Polityki Prywatności należy kierować za pomocą email na adres: biuro@mdlabels.pl

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MD Labels spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kaliszu (62-800) ul. Chocimska 2;

2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Spółce jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: biuro@gpkp.pl.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu zawarcia i realizacji umowy oraz realizacji złożonego w sklepie internetowym zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku zarejestrowania się w sklepie internetowym i złożenia zamówienia;
b) w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy za pośrednictwem kanałów komunikacji, które wskazali Państwo w formularzu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
c) w celach marketingowych, za pośrednictwem kanałów komunikacji, na które wyrazili Państwo zgodę – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO;
d) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
e) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, a w szczególności w celu dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego, stosowania systemów kontroli wewnętrznej, jak również w celach analitycznych, archiwalnych i statystycznych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko przez upoważnionych pracowników administratora danych. Odbiorcą Państwa danych mogą być zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, usługi księgowo – podatkowe, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), a także podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe).

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy czasu:

a) w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 lit. a – do czasu pełnej realizacji umowy (w tym pełnej realizacji zamówienia) lub do momentu rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a później przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego,
b) w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 lit. b – przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy w związku otrzymaniem zapytania przez formularz kontaktowy dostępny w ramach sklepu internetowego lub do momentu wycofania zgody,
c) w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 lit. d – przez czas niezbędny do realizacji celu, do którego zostały pozyskane, lub do momentu wycofania zgody w odniesieniu do kanałów komunikacyjnych, co do których zgoda zostanie wycofana,
d) w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 lit. e i f – przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu przetwarzania, przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego. Po upływie wskazanych okresów dane zostaną usunięte.

 

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak wymagane do realizacji celów przetwarzania opisanych w pkt 3. Niepodanie przez Państwa danych osobowych może skutkować brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy, brakiem możliwości wysłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, brakiem możliwości otrzymywania informacji dotyczących oferowanego przez Spółkę asortymentu, brakiem możliwości wykorzystania Państwa danych osobowych do celów marketingowych, za pośrednictwem kanału komunikacji, na który nie wyrazili Państwo zgody.

10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA FORMULARZA KONTAKTOWEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MD Labels spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kaliszu (62-800) ul. Chocimska 2;

2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Spółce jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: biuro@gpkp.pl.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy za pośrednictwem kanałów komunikacji, które wskazali Państwo w formularzu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych pracowników administratora danych.

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy w związku otrzymaniem zapytania przez formularz kontaktowy dostępny w ramach sklepu internetowego lub do momentu wycofania zgody.

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego.

10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MARKETINGU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MD Labels spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kaliszu (62-800) ul. Chocimska 2;

2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Spółce jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: biuro@gpkp.pl.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych, za pośrednictwem kanałów komunikacji, na które wyrazili Państwo zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych pracowników administratora danych.

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, do którego zostały pozyskane, lub do momentu wycofania udzielonej przez Państwa zgody w odniesieniu do kanałów komunikacyjnych, co do których Państwa zgoda zostanie wycofana. Potem Państwa dane zostaną usunięte.

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Udostępnienie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Nieudostępnienie danych będzie skutkowało brakiem możliwości wykorzystania Państwa danych osobowych do celów marketingowych, za pośrednictwem kanału komunikacji, na który nie wyrazili Państwo zgody.

10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.